LOGO

日照漫生快活体验空间

客户:上海漫生快活生活用品有限公司 服务:室内设计 | 商业空间

“尊重传统、心怀未来、平衡节制、诚实必要”。非遗体验空间将青砖、瓦片、旧木等中式元素融入渗透到整个空间当中。整个空间构建过程中,在满足空间功能的前期下尽可能减少设计痕迹,以期给观者关于物件、空间,甚至是生活最本质的感受。

201805141755329131.jpg

201805141735052569.jpg

201805141735115850.jpg

201805141736155225.jpg

201805141736412100.jpg

201805141737241631.jpg

201805141737417100.jpg

201805141738008662.jpg