LOGO

UNNIPET优伴品牌形象定位

客户:UNNIPET优伴 服务:品牌形象策略与定位 | 包装策略与创意设计

本方案中木马设计从人类文化母体中搜寻到理性色彩丰富的杰出代表“爱因斯坦”与感性色彩浓郁的杰出代表“软萌小猫”,科学与温暖,理性与感性,已知与重组,融合交织,以插画形式重现,答疑解惑、陪伴养宠的优伴宠物专家就此诞生。

202206151113211139.jpg

202206151113205924.jpg

202206151112563625.jpg

202206151112563225.jpg

202206151112329968.jpg

202206151112329714.jpg

202206151112324969.jpg

202206151112334685.jpg

202206151112323397.jpg

202206151108089180.jpg

202206151112127677.jpg